Quy định về án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác

Đồng thời, quy định lệ phí bao gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, giấy tờ khác của Tòa án và khoản lệ phí khác mà luật có quy định. Ngoài ra, còn các quy định khác liên quan như xử lý tiền tạm ứng án phí, án …

Đọc thêm

Thông tư 36/2020/TT-BTC mức thu, nộp phí thẩm

Giảm 20% phí thẩm định cấp phép khai thác nước. Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và ...

Đọc thêm

BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN

Liên quan đến các khoản chi phí liên quan đến Covid-19 bao gồm: • Các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid-19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công …

Đọc thêm

Chi phí thẩm tra và thẩm định các dự án xây dựng nhà máy …

3. Chi phí thẩm tra và thẩm định các dự án quan trọng quốc gia được xác định như sau: a) Định mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được tính bằng định mức chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả …

Đọc thêm

Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí

- Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành; - Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động xã hội; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của …

Đọc thêm

Mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường …

Mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường mới nhất áp dụng từ ngày 15/12/2023. Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2023/TT-BTC …

Đọc thêm

Chi phí sản xuất chung là gì? Cách phân bổ chi

Chi phí nhân công nhà máy: Đây là khoản chi phí dùng để trả cho công nhân nhà máy không phải là công nhân trực tiếp tạo ra sản phẩm. Các khoản chi này phải kể đến lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm,… Chi phí cho nhân viên …

Đọc thêm

Công thức xác định tổng chi phí sản xuất và kinh doanh nước …

CVt: Là chi phí vật tư trực tiếp (đồng); CNc: Là chi phí nhân công trực tiếp (đồng); CSxc: Là chi phí sản xuất chung (đồng); CQl: Là chi phí quản lý doanh nghiệp (đồng); CBh: Là chi phí bán hàng (đồng); CTc: Là chi phí tài chính (đồng); : Là chi phí đảm bảo cấp nước an toàn ...

Đọc thêm

Chi phí là gì? Phân loại chi phí chi tiết nhất

Chi phí biến đổi: là những chi phí thay đổi tỷ lệ với mức độ hoạt động sản xuất của đơn vị. 3.6. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với lợi nhuận. Chi phí thời kỳ: là chi phí phát sinh sẽ làm giảm lợi nhuận kinh doanh trong kỳ …

Đọc thêm

Sổ tay Thuế Việt Nam 2022

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh cho các đối tượng cá nhân, vượt quá 1,5 lần mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay; Phần chi phí lãi vay vượt quá 30% tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao.

Đọc thêm

Chi tiết tin

Theo đó, Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định gồm: (1) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất. (2) Phí ...

Đọc thêm

Ghi nhận chi phí thuê đất và CSHT trong giai đoạn

Trả lời: Công ty A cần ghi nhận toàn bộ chi phí thuê đất và cơ sở hạ tầng trên đất vào chi phí trong kỳ, trong đó: – Chi phí thuê đất: 1,4 tỷ đồng; và. – Chi phí thuê cơ sở hạ tầng trên đất: 0,6 tỷ đồng. Đây không phải là các chi phí liên quan trực tiếp tới ...

Đọc thêm

Chi phí bán hàng là gì? Các công cụ tính chi phí …

Khái niệm về chi phí bán hàng trong kinh doanh quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh thực tế trong quá trình cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa, sản phẩm. Bao gồm tất cả các chi …

Đọc thêm

Hướng dẫn xác định chi phí bồi thường, giải phóng …

Liên quan đến nội dung nêu trên, ngày 18/11/2022 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5259/BXD-QLN gửi Công ty CP đầu tư và Phát triển Thuận Lợi, theo đó căn cứ …

Đọc thêm

Chi phí kinh tế – Wikipedia tiếng Việt

Chi phí cơ hội bao gồm lượng tiền mà anh nông dân có thể tạo ra nếu anh sử dụng phương án khác. Anh ấy có thể gieo hạt ở một cánh đồng nữa và sau đó thu hoạch mùa màng. Anh ấy cũng có thể làm nhiều việc khác, thay vì …

Đọc thêm

Giảm chi phí vận tải trong hoạt động vận tải biển: Một số giải …

Thực trạng chi phí vận tải biển Chi phí vận tải biển được cấu thành bởi nhiều chi phí thành phần khác nhau, và được chia ra làm các loại chi phí: chi phí vận tải, phí bốc dỡ, phí lưu kho bãi, cảng phí và phí hải quan, phí đóng gói, trong đó phí vận tải …

Đọc thêm

Định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm …

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Mức thu, miễn, giảm phí: - Mức thu phí khai ...

Đọc thêm

Giảm chi phí logistics: Tăng cường tính kết nối và tái cơ cấu …

Để cạnh tranh về chi phí, Việt Nam đặt mục tiêu giảm chi phí logistics xuống 16-20% GDP. Là một nhà cung cấp chuỗi cung ứng và logistics, chúng tôi hiểu rằng kéo giảm chi phí logistics không thể được giải quyết bằng một …

Đọc thêm

Thông tư 01/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý …

BỘ TRƯỞNG. THỨ TRƯỞNG. Vũ Thị Mai. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 44/2023/TT-BTC: Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức phí khai thác, sử …

Đọc thêm

Chi phí chung theo Thông tư 11/2021/TT-BXD

Chi phí nhân công NC. 3. Chi phí máy và thiết bị khảo sát M Chi phí trực tiếp: VL + NC + M T. II. CHI PHÍ GIÁN TIẾP 1. Chi phí chung: NC x Tỷ lệ C. 2. Chi phí nhà tạm để ở và …

Đọc thêm

4 TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

hàng nội địa, chi phí thủ tục trong nước, chi phí bán và tiếp thị hàng, lợi nhuận công ty trong nước, v.v…Trang thiết bị và nguyên vật liệu nhập khẩu sử dụng (ngoại trừ vận chuyển và giao hàng trong nước, thủ tục, v.v) cũng được tính là chi phí bằng ngoại tệ. Tỉ ...

Đọc thêm

Phí là gì? Lệ phí là gì? Chi phí là gì?

Lệ phí là gì? Lệ phí là khoản tiền đã được ấn định mà bắt buộc cá nhân, tổ chức khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công và phụ vụ cho công việc quản lý nhà nước (được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ …

Đọc thêm

Chi phí khác tính trong chi phí tiền lương, chi phí nhân công …

Chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công được xác định căn cứ vào định mức lao động (thuộc định mức kinh tế kỹ thuật, định mức nhân công, định mức chi phí) do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, tiền lương và chi ...

Đọc thêm

Chi tiết tin

(3) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. Mức phí đối với Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất từ 7.600.000đ đến 16.400.000đ/hồ sơ …

Đọc thêm

Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước

Điều 5. Các trường hợp miễn phí. Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau: 1. Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện. 2. Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra. 3. Nước thải sinh hoạt của: a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã;

Đọc thêm

Thông tư 01/2022/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí khai thác …

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định gồm: a) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai ...

Đọc thêm

Chi phí cho công tác bảo trì công trình đường cao tốc được …

đ) Công bố đưa vào khai thác và tạm dừng khai thác đường cao tốc;e) Trạm thu phí trên đường cao tốc.2. Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc.3. Đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc, xử lý sự cố, cứu nạn, cứu hộ trên đường cao tốc.

Đọc thêm

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg xác định chi phí thăm dò khoáng sản

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã được cấp giấy phép khai thác trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện quy định về hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư, có trách nhiệm nộp chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi ...

Đọc thêm

Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong …

Quý khách hàng xem tiếp >> Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 (Phần 3) - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về ...

Đọc thêm

Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC chi phí thẩm tra …

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH. QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ THẨM TRA AN TOÀN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC. Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;. Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ...

Đọc thêm

Thông tư 187/2016/TT-BTC phí khai thác và sử

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý ...

Đọc thêm

Công nghiệp dầu khí thế giới [Kỳ cuối]: Chi phí …

So sánh chi phí khai thác dầu mỏ trên thế giới. Giá bán dầu mỏ. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng và Cục Thống kê Lao động Mỹ, sự biến động của giá dầu thô nhập khẩu …

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC 2019 quy định mức thu phí khai thác …

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được k hoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi …

Đọc thêm

Sản phẩm mới