Hỏi đáp CSTC

Hỏi đáp CSTC. Hỏi: Về văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) đối với trường hợp đơn vị không có kế toán. Theo quy định Thông tư …

Đọc thêm

Trong Chiến lược kế toán

Theo đó, nhiệm vụ tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 là: - Tăng cường mối quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán - …

Đọc thêm

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN …

Ngày đăng: 23/10/2013, 02:20. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL CCDC. 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NLVL. 1.1.1.1 Khái niệm. Nguyên liệu vật liệu của doanh nghiệp là đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng chủ yếu cho ...

Đọc thêm

Học viện Hải quân (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Trước tình hình đó, nhà trường đã giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa với tinh thần sẵn sàng đi làm nhiệm vụ khi có lệnh. Đầu năm 1988, nhà trường được lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngày mùng 3 Tết Mậu Thìn, 4 sĩ quan Phạm Hồng Thuận.

Đọc thêm

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính Quân đội năm …

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính Quân đội năm 2022. Năm 2021, bên cạnh thuận lợi cơ bản, toàn quân triển khai nhiệm vụ trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do các thế lực thù địch, phản …

Đọc thêm

Những nhiệm vụ chủ yếu của quản trị marketing

Tổ chức thực hiện các chiến lược và kế hoạch marketing xây dựng. Nhiệm vụ cụ thể ở đây là phải xây dựng được bộ máy quản trị marketing năng động, gọn nhẹ, hiệu quả và tìm kiếm những phương thức thực hiện …

Đọc thêm

#Môi Trường Làm Việc Của Kế Toán

Môi trường làm việc của kế toán không chỉ đơn thuần là một nơi làm việc, mà còn là một bộ phận quan trọng trong hệ thống hoạt động của một tổ chức. Trong không gian này, những con số, báo cáo tài chính và quy trình kế toán trở thành trụ cột để đánh giá hiệu suất và định hình chiến lược của doanh ...

Đọc thêm

Kế toán quản trị trong chuỗi cung ứng – Wikipedia tiếng Việt

Nhiệm vụ và chức năng. Các nhiệm vụ và chức năng của kiểm soát có thể được chuyển sang kế toán quản trị trong chuỗi cung ứng, được bổ sung bằng phương pháp liên công ty. Tuy nhiên, các khía cạnh định hướng quá khứ của …

Đọc thêm

Phòng Marketing gồm bộ phận nào? Nhiệm vụ từng bộ phận …

Marketing Service: Thường gồm những bộ phận khác hỗ trợ cho Brand Team như Research, Media, Digital, Event, OHH, E-commerce…. Tùy vào quy mô tổ chức doanh nghiệp, sẽ có sự điều chỉnh sao cho phù hợp. Trong mỗi bộ phận sẽ thường có: Manager, Assistant Manager và Executive, Intern. 2.

Đọc thêm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Trưởng

Biểu mẫu & Thủ tục. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Trưởng. QUY ĐỊNH CHUNG. ĐIỀU 1: Trong bộ máy tổ chức của Công Ty, Kế toán trưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty. ĐIỀU 2: CHỨC NĂNG. - …

Đọc thêm

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển …

(MPI) - Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực ...

Đọc thêm

Trong Chiến lược kế toán kiểm toán đến năm 2030, nhiệm vụ …

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về Ban hành Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập trong Chiến lược kế toán kiểm toán đến năm 2030 theo tiểu mục 1 Mục IV Điều 1 Quyết định 633/QĐ-TTg năm 2022.

Đọc thêm

Kế toán trưởng là gì? Chức năng, nhiệm vụ, công việc của kế toán …

Để trở thành kế toán trưởng, người ứng tuyển KHÔNG được thuộc các trường hợp không được làm kế toán trưởng quy định tại Điều 52 Luật kế toán 2005, Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP (Xem chi tiết về các điều này tại mục 4 phía dưới), đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đọc thêm

Nghiệp vụ kế toán thanh toán là gì? Có bao nhiêu loại?

Kế toán thanh toán cần nắm vững nghiệp vụ kế toán. Tương tự như kế toán khác, làm nghiệp vụ kế toán thanh toán cần có yêu cầu như sau: Cần nắm vững nghiệp vụ kế toán; Am hiểu các quy định hóa đơn, chứng từ; Thông thạo phần mềm kế toán. Kỹ năng giao tiếp ...

Đọc thêm

Kế toán trưởng là gì? Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh …

1. Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán. Kế toán trưởng là người có quyền hạn cao trong bộ phận kế toán, cũng là người chịu trách nhiệm khi xảy ra vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. Một kế toán trưởng cần phải quản lý, đào tạo và đảm bảo ...

Đọc thêm

Chi tiết hỏi đáp

Chi tiết hỏi đáp. Hỏi: Hỏi: Về văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) đối với trường hợp đơn vị không có kế toán. Theo quy định Thông tư 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 quy định về văn bản bổ nhiệm đối với chức danh Kế toán trưởng ...

Đọc thêm

Quyết định 2899/QĐ-BTNMT 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Kế …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 và thay thế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 1288/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - …

Đọc thêm

Nhiệm vụ kế toán quản trị tại doanh nghiệp trong thời kỳ hội …

Nhiệm vụ mới của kế toán quản trị quy trình, sản phẩm, dịch vụ và khách hàng trong thời kỳ hội nhập WTO của doanh nghiệp. Đối với các nước có Ở nước ta, kế toán và KTQT đã cùng nền kinh tế phát triển, thì vai trò KTQT tồn tại và phát triển qua các ...

Đọc thêm

Kế toán viên chính trong cơ quan hành chính nhà …

Kế toán viên chính trong cơ quan hành chính nhà nước có nhiệm vụ và công việc như thế nào? Căn cứ bản mô tả công việc Kế toán chính Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV thì Kế …

Đọc thêm

Chi tiết tin

Ngày 18/3/2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm …

Đọc thêm

Bộ TT&TT lên kế hoạch triển khai Chiến lược an …

Kế hoạch ban hành nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng …

Đọc thêm

Chức năng nhiệm vụ | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nhiệm vụ. Tham mưu cho Ban Giám hiệu lập kế hoạch tài chính phù hợp với chiến lược phát triển Trường; xây dựng các quy chế, quy định, quy trình về tài chính, kế toán theo …

Đọc thêm

HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM – Triển khai Chiến lược Kế toán …

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán. – Phát triển các tổ chức nghề nghiệp về kế toán – kiểm toán. ... trong việc triển khai các nhiệm vụ của chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030, có tầm nhìn đến năm 2045. ...

Đọc thêm

7 mục tiêu của Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030

Nguồn: Internet. Tại Quyết định số 633/QĐ-TTg, Chính phủ nêu rõ 07 mục tiêu cụ thể của Chiến lược bao gồm: Hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán; Ban hành, công bố và cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán; Nâng cao hiệu quả công ...

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp "Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Trường Thành.. 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung.

Đọc thêm

Chief Accountant Là Gì? Làm Thế Nào Để Trở Thành

Chief Accountant là gì? Đầu tiên, Chief Accountant là gì?Chief Accountant hay kế toán trưởng chịu trách nhiệm về các kế hoạch quản lý tài chính của công ty. Nhiệm vụ kế toán trưởng của bạn bao gồm giám sát bộ phận kế toán, phát triển chiến lược tài chính, đưa ra quyết định đầu tư, giúp lãnh đạo công ty lập ...

Đọc thêm

Hỏi đáp CSTC

Hỏi đáp CSTC. Hỏi: Về văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) đối với trường hợp đơn vị không có kế toán. Theo quy định Thông tư 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 quy định về văn bản bổ nhiệm đối với chức danh Kế toán trưởng: "+ Văn bản giao ...

Đọc thêm

Nghiên cứu các kỹ thuật áp dụng trong kế toán quản trị chiến …

Hệ thống thông tin kế toán quản trị chiến lược được sử dụng để thu thập, xử lý phân tích thông tin cần thiết cho việc hoạch định, ra quyết định, kiểm soát chiến lược của nhà …

Đọc thêm

Định hướng kế hoạch kiểm toán năm 2024: Chú trọng chất …

Cuộc họp có sự tham dự của các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Ngành. Năm 2024 không tăng số nhiệm vụ kiểm toán so với kế hoạch kiểm toán năm 2023 Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn đã trình bày tóm tắt định hướng, hướng dẫn xây dựng KHKT năm 2024.

Đọc thêm

Vụ Ngân sách nhà nước (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Vụ Ngân sách nhà nước (Việt Nam) Vụ Ngân sách nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là NSNN) theo quy định của pháp luật . …

Đọc thêm

Phòng tài chính kế toán Công ty

Chức năng lập kế hoạch; 4 Nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán. 4.1 1. Quản lý Ghi nhận các giao dịch tài chính; 4.2 2. Quản lý dòng tiền của doanh nghiệp; 4.3 3. Lập ngân sách và đưa ra dự báo tài chính cho doanh nghiệp; 4.4 4. Tư vấn và tìm kiếm nguồn tài chính huy động dài ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn, chức năng và trách nhiệm đối với kế toán …

(Điều 54 – Luật Kế toán 2015) Trách nhiệm và quyền của Kế toán trưởng. 1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện các quy định của pháp luật về …

Đọc thêm

Kế toán trưởng là gì? Vai trò, nhiệm vụ và cơ hội …

2 Vai trò của kế toán trường là gì? 3 Nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì? 3.1 Quản lý các hoạt động của bộ phận kế toán; 3.2 Đảm bảo tính chính xác và hợp lý trong sổ sách kế toán; 3.3 Kế toán …

Đọc thêm

Khoa Tài chính – Kế toán – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Võ Hồng Cẩm sinh viên lớp Kế toán K14 – Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Vĩnh Long. VII. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ. Khoa Tài chính – Kế toán tọa lạc tại tầng 3 Khu hành chính trường Đại học Cửu Long (Quốc lộ 1A huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long). Điện ...

Đọc thêm

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược theo lộ trình phù hợp với từng giai đoạn cụ thể 2021 - 2025 và 2026 - 2030; …

Đọc thêm

Mô tả công việc kế toán trưởng

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, hành chính công. Lập các kế hoạch và hoặc định tài chính nhằm thực hiện ngân sách hàng năm. Thực hiện các công tác tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, …

Đọc thêm

Nhiệm vụ kế toán trường học là gì? Những thông tin cần biết

Nhiệm vụ kế toán trường học. Điều 4 Luật kế toán 2015 quy định nhiệm vụ của kế toán trường học như sau: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản ...

Đọc thêm

Tổng cục Kỹ thuật, Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác quân sự năm 1975-1976, Bộ Quốc phòng trong đó có Tổng cục Kỹ thuật xác định nhiệm vụ bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ cho các chiến trường và các đơn vị chiến đấu ...

Đọc thêm

Phát triển thị trường dịch vụ kế toán

3. T ăng cường năng lực cơ quan quản lý, giám sát về kế toán - kiểm toán và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ pháp luật về kế toán - kiểm toán như sau: a) Có giải pháp phù hợp thu hút nhân sự có chất lượng cao để …

Đọc thêm

Nhân tố tác động đến kế toán trách nhiệm xã hội của doanh …

Bài viết đề cập đến nội dung của kế toán trách nhiệm xã hội cũng như các nhân tố tác động đến việc thực hiện kế toán trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tóm tắt: Hiện nay các doanh nghiệp áp dụng kế toán tài chính và …

Đọc thêm

Sản phẩm mới