Đề xuất sửa đổi một số Nghị định về khoáng sản

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản. CỔNG …

Đọc thêm

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ 2 điều kiện: 1- Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia …

Đọc thêm

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này.

Đọc thêm

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được pháp luật quy định là …

Quyền lợi của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác. Theo Điều 15 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định về quyền lợi của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác như sau: - Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng ...

Đọc thêm

Một số vấn đề cần lưu ý về Luật khoáng sản và quy định xử …

Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc khoáng sản trị giá từ 700.000.000 đồng đến dưới 1.000 ...

Đọc thêm

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ theo công thức sau: T = Q x G x K 1 x K 2 x R. Trong đó: T- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam; Q - Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đơn vị tính là m 3, tấn; kg và ...

Đọc thêm

Quảng Ninh: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản ở …

Xác định công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản là lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà chỉ đạo UBND huyện, cấp ủy các cấp, các phòng, ban, địa phương, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nghiêm ...

Đọc thêm

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản: Bám …

Đối với Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Dự thảo có quy định về thứ tự ưu tiên cho việc áp dụng giá tính thuế tài nguyên trong trường hợp có nhiều mức giá tính thuế ...

Đọc thêm

Đề xuất quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sau khi Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực ngày 15/5/2012 (Nghị định số 22/2012/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ...

Đọc thêm

Pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản …

Tuy nhiên, khống sản khơng phải nguồn tài ngun vơ tận, chúng khơng thể tái tạo Bên cạnh nhu cầu khai thác ngày cao, trữ lượng khoáng sản ngày cạn kiệt Việt Nam bây giờ, có ban hành văn điều chỉnh việc khai thác khoáng sản này, Luật Khoáng sản 2010, số văn pháp luật quy ...

Đọc thêm

Cách tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Căn cứ Điều 4 Nghị định 67/2019/NĐ-CP thì mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác. Đối với từng nhóm, loại khoáng sản được quy định cụ thể ...

Đọc thêm

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Điều 7.

Đọc thêm

Cảnh cáo Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than

Quyết định nêu rõ việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Minh Chuẩn, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong …

Đọc thêm

Ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong …

Số tiền ký quỹ lần đầu phải tính tới yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ và được xác định như sau: Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 10 năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ; Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn ...

Đọc thêm

Quyết định 70/2019/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Ủy ban

Ngày 16/12/2019,Tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 70/2019/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Thuộc lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2019

Đọc thêm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Ngày 29/11/2016,Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2017 ... Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ...

Đọc thêm

Quyết định 673/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Phương án đấu …

Quyết định 673/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020 ... ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ...

Đọc thêm

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Lê Minh Chuẩn, chủ tịch hội đồng thành viên.

Đọc thêm

Chế biến khoáng sản là gì? Danh mục khoáng sản xuất khẩu …

Thương nhân xuất khẩu khoáng sản quy định tại Danh mục được lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ... (hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ) nơi có thương nhân ...

Đọc thêm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Số: 158/2016/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016. NGHỊ ĐỊNH. QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài ...

Đọc thêm

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Điều 45 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản, tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ ...

Đọc thêm

Quảng Bình: Thúc đẩy phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản

(TN&MT) - Quảng Bình hiện có 127 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Từ năm 2012 đến nay, hoạt động khoáng sản đã nộp cho ngân sách Nhà nước hơn 433 tỷ đồng. Đây là nguồn tài chính quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay nhiều quy định của pháp luật đang gây ...

Đọc thêm

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP: Xử phạt vi phạm

Xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản (Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24-3-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 10- 5 ...

Đọc thêm

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án khai thác khoáng

Theo Phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP, với các dự án "dự án khai thác khoáng sản rắn, cát, sỏi, vật liệu san lấp có quy mô từ 500.000 m³ nguyên khai/năm (bao gồm khoáng sản, đất đá thải) trở lên" thì việc thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên môi trường.

Đọc thêm

Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Do đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho rằng, việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược mới thay thế Chiến lược số 2427 là cần thiết để định hướng chiến lược phát triển địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm ...

Đọc thêm

Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa …

Bước 6: Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ ...

Đọc thêm

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về đấu …

Lập kế hoạch và thông báo khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 1. Căn cứ lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản: a) Các khu vực hoạt động khoáng sản …

Đọc thêm

Bắc Giang: Định hướng khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm …

Đọc thêm

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên lâm khoáng sản …

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2014. Quyết định …

Đọc thêm

Sửa đổi Luật Khoáng sản: Tập trung giải quyết nhóm chính …

Tập trung giải quyết nhóm chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoáng sản. (TN&MT) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa hoàn thành Dự thảo lần thứ nhất Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), trong đó, tập trung giải quyết 5 Chính sách lớn. Cụ ...

Đọc thêm

Triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022

Ngày 26/9/2022, Thành uỷ Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 69- KH/TU triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp ...

Đọc thêm

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng …

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh. 1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp …

Đọc thêm

Quyết định 3925/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy …

Quyết định 3925/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố ...

Đọc thêm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc ...

Đọc thêm

Công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Ngân giữ …

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng ...

Đọc thêm

Khoang định, phê duyệt và điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Việc khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Khoáng sản và không thuộc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Việc xác định thời gian dự ...

Đọc thêm

Quy trình thẩm định giá tài sản có bao gồm bước khảo sát …

Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá. 2. Lập kế hoạch thẩm định giá. 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin. 4. Phân tích thông tin. …

Đọc thêm