Lu-ca 1,Luke 1 NVB;NIV

Thưa Ngài Thê-ô-phi-lơ: 1 Nhiều người đã dụng công[ a] ký thuật các sự việc đã hoàn thành giữa vòng chúng tôi, 2 theo những người chứng kiến và những người phụng sự[ b] Lời Chúa từ ban đầu đã truyền lại cho chúng tôi. 3 …

Đọc thêm

« Xin Ngài cứ nói một lời xin, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh

« Xin Ngài cứ nói một lời xin, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh » (Lc 7,1-10) 1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho ...

Đọc thêm

Công Vụ Các Sứ đồ 1 BD2011

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ,[ a] trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức Thánh Linh truyền mệnh lệnh cho các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 …

Đọc thêm

Lu-ca 7 | Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 | Kinh Thánh Tiếng Việt

Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. 7 Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 8 Vì chính mình tôi ...

Đọc thêm

"Thưa Chúa, Tôi Tin"

Điều nhận xét đầu tiên về câu chuyện này là khi đối phó với thử thách của đức tin, trước hết người cha khẳng định sức mạnh của mình và chỉ lúc đó ông ta mới thừa nhận giới hạn của mình. Lời nói ban đầu của ông là lời khẳng định và không do dự: "Thưa ...

Đọc thêm

Mác 9 | VIE1925 Kinh Thánh | {} | YouVersion

Đức Chúa Jêsus phán trước về sự Ngài chết và sống lại. (Ma-thi-ơ 17:22-23; Lu-ca 9:43b-45) 30 Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. …

Đọc thêm

Công Vụ Các Sứ đồ 1 BD2011

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức …

Đọc thêm

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên | ĐA MINH ROSA LIMA

Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. (8) Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : 'Ði!' là nó đi ; bảo người kia : 'Ðến!' là nó đến ; và bảo người nô lệ của tôi ...

Đọc thêm

Ngày 28/08: Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Tất Quý)

Đọc thêm

15. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký

Như vậy tôi nghe, một lúc đức Phật ở thành Vương Xá núi Kỳ Xà Quật cùng chúng Tỳ Kheo một ngàn người, tám vạn bốn ngàn Bồ Tát, bực thượng thủ có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát. Lại có bảy mươi hai ức chư Thiên đều xu hướng Bồ Tát đạo, lại có Tứ Thiên Vương ...

Đọc thêm

Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm A (CN 13.08.2023)

27 Đức Giê-su liền bảo các ông : "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông : …

Đọc thêm

Xem phim Thưa Ngài Thẩm Phán Vietsub + Thuyết minh Full …

Thưa Ngài Thẩm Phán, Omg Your Honour 2018. Phim Chuyển Tức Thời Phần 1 Phạm Tiểu Vũ (do Huỳnh Trí Hiền đóng) và Nhiêu Lực Hoành (do Quan Lễ Kiệt đóng) là đôi oan gia nổi tiếng trong ngành luật…. Dù đã quen biết nhau gần ba mươi năm và từng ở chung phòng trọ thời đại học ...

Đọc thêm

Thưa ngài thẩm phán

Thưa ngài thẩm phán là một bộ phim truyền hình Hồng Kông năm 2018 của giám chế Trần Diệu Toàn do đài TVB sản xuất với sự tham gia của các diễn viên chính Huỳnh Trí Hiền, Quan Lễ Kiệt, Vương Quân Hinh và Mạch Minh Thi. Tại Việt Nam, phim được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ...

Đọc thêm

17.08.2023 – Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – Năm A – Tha …

Tôi mắc nợ Ngài sự hiện hữu của tôi trên đời và tất cả những gì tôi có. Tôi mắc nợ Ngài vì tình yêu bao la Ngài dành cho tôi. Món nợ lớn vô cùng, vì tôi là thụ tạo, còn Ngài là Tạo Hóa. "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết" (cc. 26. 29).

Đọc thêm

VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Hỏi Thưa 3

247. Hỏi : Ngoài 13 của thánh Phaolô và thư gởi tín hữu Do thái, Tân Ước còn bao nhiêu thư nữa ?

Đọc thêm

Công Vụ Các Sứ đồ 1,Acts 1 BD2011;BPT;KJV

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ,[ a] trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức Thánh Linh truyền mệnh lệnh cho các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 …

Đọc thêm

Lu-ca 13 Vietnamese

31 Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ nầy mà đi, vì vua Hê-rốt muốn giết thầy. 32 Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỉ chữa bịnh, đến ngày thứ ba, thì đời ta sẽ xong rồi.

Đọc thêm

Công Vụ Các Sứ đồ 1:1-8 BD2011

Lời Tựa. 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ,[ a] trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức Thánh Linh truyền mệnh lệnh cho các sứ đồ Ngài đã chọn. 3 Sau khi chịu khổ ...

Đọc thêm

Thưa Ngài Hổ, Tôi Đã Ăn Rất Ngon Miệng

Thưa Ngài Hổ, Tôi Đã Ăn Rất Ngon Miệng. Cảnh báo độ tuổi: Truyện tranh Thưa Ngài Hổ, Tôi Đã Ăn Rất Ngon Miệng có thể có nội dung và hình ảnh nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi của bạn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, …

Đọc thêm

thưa trong Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt

Thưa ngài, không được làm thế! You can't go in, sir. OpenSubtitles2018.v3. Thưa các anh em của thánh chức tư tế, khi chúng ta nói về việc giảng dạy tại gia hoặc chăm sóc hay giáo vụ chức tư tế của cá nhân—hay các anh em gọi …

Đọc thêm

Lu-ca 13 | VIE1925 Kinh Thánh | {} | YouVersion

31 Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ nầy mà đi, vì vua Hê-rốt muốn giết thầy. 32 Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn-cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỉ chữa bịnh, đến ngày thứ ba, thì đời ta sẽ xong rồi. 33 Nhưng ngày nay, ngày mai, và ngày kia ta phải ...

Đọc thêm

Your excellency; His excellency nghĩa là gì?

Dưới đây là một số câu ví dụ có thể có liên quan đến "Your excellency; His excellency": Your Excellency! Thưa quý ngài! You have to use " Your excellency " or " His excellency " to call him. Anh phải dùng từ"thưa ngài"để gọi ông ấy. You have to use " Your excellency " or " His excellency " to call him ...

Đọc thêm

Công-vụ 1 | VIE1925 Kinh Thánh | {} | YouVersion

1 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh …

Đọc thêm

Thưa ngài thẩm phán – Wikipedia tiếng Việt

Thưa ngài thẩm phán (tiếng Anh: OMG, Your Honour, tiếng Trung:,, nghĩa đen: Chuyện là vầy, thưa quan tòa) là một bộ phim truyền hình Hồng Kông năm 2018 của giám chế Trần Diệu Toàn do đài TVB sản xuất với sự tham gia của các diễn viên chính Huỳnh Trí Hiền, Quan Lễ Kiệt, Vương Quân Hinh và Mạch Minh Thi.

Đọc thêm

Thưa Ngài Thẩm Phán

Xem ngay. Phạm Tiểu Vũ (do Huỳnh Trí Hiền đóng) và Nhiêu Lực Hoành (do Quan Lễ Kiệt đóng) là đôi oan gia nổi tiếng trong ngành luật. Dù đã quen biết nhau gần ba mươi năm và từng ở chung phòng trọ thời đại học, nhưng Vũ và …

Đọc thêm

Công Vụ 1 nvb

Thưa Ngài Thê-ô-phi-lơ, - Trong quyển thứ nhất, tôi có tường thuật đầy đủ mọi điều Đức Giê-su đã thực hiện và giáo huấn từ lúc ban đầu cho đến ngày được tiếp về trời, sau khi …

Đọc thêm

Toàn văn bài của Tập Cận Bình ở Quốc hội VN

Xin giới thiệu với quý vị toàn văn bài phát biểu của ông Tập Cận Bình: Thưa ngài chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Các vị đại biểu, các đồng chí ...

Đọc thêm

I'M SORRY SIR Tiếng việt là gì

I'm sorry Sir, but there's a man here to see you. Xin ông thứ lỗi, thưa ông, nhưng có người muốn gặp ông.". I'm sorry, sir, but we don't have that. Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng chúng ta không có vệ tinh ở đó. I'm sorry, sir. Rất tiếc, thưa …

Đọc thêm

YES, SIR Tiếng việt là gì

Driver: Yes, sir, but theres no gun in it. Tài xế: Vâng, thưa ông, nhưng không có súng trong đó đâu. Yes, sir. No problem at all. Yes, sir. không vấn đề gì. yes, test anyone receiving money from the government. yes, that 's just what. yes, …

Đọc thêm

THƯA NGÀI in English Translation

thưa ngài, nếu. thưa ngài, ta. thế, thưa ngài. Chúng ta có khách, thưa ngài," thư ký của anh giải thích. There is a person, your grace," his secretary explained. Thưa ngài, món quà này. Your excellency, this gift. Thưa ngài, xương tay của ngài bị gẫy rồi. Mister, you got a bone sticking out of ...

Đọc thêm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ( Trọn Bộ ) | Có PDF Tải Về …

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, cùng nghe Kinh này và cho đến đọc tụng, rồi dùng hương hoa, ẩm thực, y phục và châu báu để cúng dường, bố thí, tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ ngài, họ sẽ ...

Đọc thêm

Lu-ca 7 | VIE1925 Kinh Thánh | {} | YouVersion

Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn-hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. 7 Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy-tớ tôi sẽ được lành. 8 Vì chính mình tôi ...

Đọc thêm

Lu-ca 17 Vietnamese

37 Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications ...

Đọc thêm

Cho tôi chút nước uống (12.03.2023 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay, …

Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để ...

Đọc thêm

Lu-ca 1

Thưa Ngài Thê-ô-phi-lơ: 1 Nhiều người đã dụng công ký thuật các sự việc đã hoàn thành giữa vòng chúng tôi, 2 theo những người chứng kiến v

Đọc thêm

Phân định ơn gọi để theo Chúa

I. PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI LÀ GÌ? Đầu tiên, có hai khái niệm mà chúng ta cần phải làm rõ ở đây là "ơn gọi và phân định": Ơn gọi là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho người được mời gọi, đồng thời cũng là sự đáp trả của con người trước lời mời gọi đó. Theo ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới