Một xã hội phát triển thực sự vì con người | baotintuc.vn

Mục tiêu chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước ta là nhằm xây dựng, phát triển con người, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con người, góp phần lành mạnh hóa xã hội và phát triển bền vững đất nước. Phó Giáo sư, …

Đọc thêm

Xã-hội-học

Tóm lại, xã hội học là một bộ môn khoa học xã hội nghiên cứu những quy luật chung của sự tồn tại, hoạt động và phát triển của xã hội, các mối quan hệ xã hội, sự tác động qua lại giữa các thành phần cơ bản của xã hội tạo thành xã hội như một chỉnh thể.

Đọc thêm

Hành vi xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Hành vi xã hội. Hành vi xã hội là hành vi giữa hai hoặc nhiều sinh vật trong cùng một loài và bao gồm bất kỳ hành vi nào trong đó một thành viên ảnh hưởng đến người khác. Điều này là do sự tương tác giữa các thành viên. [1] [2] …

Đọc thêm

Phong trào xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Phong trào xã hội là một loại hành động nhóm. Không có định nghĩa đồng thuận duy nhất của một phong trào xã hội. [1] Chúng là những nhóm lớn, đôi khi không chính thức, gồm tập hợp các cá nhân hoặc tổ chức tập trung vào các vấn đề chính trị hoặc xã hội cụ thể ...

Đọc thêm

Thiết chế xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Thiết chế xã hội, thể chế xã hội hay ngắn gọn là thể chế, là một tập hợp các vị thế và vai trò có chủ định nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội quan trọng. đây là khái niệm quan trọng và được dùng rộng rãi trong xã hội học.Cũng giống như nhiều khái niệm khác của xã hội học, nội hàm của thiết chế xã ...

Đọc thêm

(PDF) Công cụ cho thực hành công tác xã hội

Nghiên cứu về bản chất một vấn đề thông qua nguyên nhân và hậu quả của vấn đề đó Nghiên cứu đánh giá các mô hình can thiệp hoặc các hướng tiếp cận 3 11/19/13 Tại sao cần nắm được chính sách, quy tắc, và thủ tục trong …

Đọc thêm

Nhóm 10: Ý thức xã hội ( 60 câu trắc nghiệm Mác )

Câu 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhiệm vụ cuả lãnh tụ trong cách mạng xã hội. Làm chỗ dựa tinh thần cho cách mạng,cho nhân dân. Quyên góp tài sản vật chất phục vụ cho cách mạng. Người chịu tất cả sự cực khổ …

Đọc thêm

TRIẾT HỌC MAC LENIN

1. Con người là thực thể sinh học –xã hội. Khi dựa trên những thành tựu khoa học, triết học Mác – Lênin coi con người là sản phẩm tiến hóa lâu dài của giới tự nhiên, tức là kết quả của quá trình vận động vật chất từ vô sinh đến hữu …

Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm

a. Sự hoá hợp và phân giải các chất vô cơ, hình thành các hợp c hất mới có những tính chất hóa học và vật lý mới. b. Sự tăng lên về lượng của các vật thể trong không gian. c. Sự cháy và tỏa nhiệt. d. Sự biến dị và di truyền.

Đọc thêm

Lập trình với Scratch 3.0

Bài học này hướng dẫn các bạn lập trình để thực hiện điều đó. 5.1. Nhảy tới vị trí cụ thể Để lập trình cho nhân vật nhảy tới một vị trí cụ thể trên sân khấu, ta sử dụng khối lệnh Đi tới điểm x, y trong nhóm Chuyển động. Khối lệnh này sẽ điều khiển ...

Đọc thêm

Chủ nghĩa xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Biểu tình của những người theo chủ nghĩa xã hội vào Ngày Quốc tế Lao động 1912 tại Union Square ở Thành phố New York. Chủ nghĩa xã hội (Hán Nôm: tiếng Đức: Sozialismus; tiếng Anh: Socialism; tiếng Pháp: socialisme) là một trong ba ý thức hệ chính trị lớn hình thành trong thế kỷ 19 bên cạnh chủ nghĩa tự do ...

Đọc thêm

FILE 20211011 175139 DE- Cuong-ON-TAP-HK3-CN-XHKH

Trong xã hội có giai cấp, cơ cấu nào có vị trí quyết định nhất, chi phối các loại hình cơ cấu xã hội khác: a. Cơ cấu xã hội – nghề nghiệp b. ... của nhân loại và thời đại. d. Tạo ra con người xã hội chủ nghĩa nhằm …

Đọc thêm

Quan hệ xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Quan hệ xã hội được hình thành từ tương tác xã hội. Những tương tác này không phải là ngẫu nhiên, mà thường phải có mục đích, có hoạch định. ... ổn định và tạo lập ra một mô hình tương tác. Nói cách khác, các chủ thể hành động trong mô hình tương tác này phải ...

Đọc thêm

Xã-hội-học

Tóm lại, xã hội học là một bộ môn khoa học xã hội nghiên cứu những quy luật chung của sự tồn tại, hoạt động và phát triển của xã hội, các mối quan hệ xã hội, sự tác động qua …

Đọc thêm

Hình – Wikipedia tiếng Việt

Một hình là dạng thức của một vật thể hoặc bản phác thảo, đường biên, mặt phẳng ngoài của nó, đối lập với những thuộc tính khác như màu sắc, chất liệu hay thành phần vật liệu của vật thể đó. Các nhà tâm lý học có đưa ra lý thuyết rằng về mặt trí óc, con ...

Đọc thêm

Xã hội học – Wikipedia tiếng Việt

Xã hội học giúp chúng ta nhận thức đầy đủ sức mạnh và vị trí của con người trong hệ thống xã hội, góp phần nâng cao tính tích cực xã hội của cá nhân và hình thành nên tư duy khoa học trong khi xem xét, phân tích, nhận định, dự báo về các sự kiện, hiện tượng và ...

Đọc thêm

Giá trị thặng dư – Wikipedia tiếng Việt

Khái niệm. Giá trị thặng dư tư bản chủ nghĩa (m) là giá trị mới do lao động sống tạo thêm ra ngoài giá trị hàng hoá sức lao động, là lao động không được trả công của người lao động làm thuê. Công thức: W = c + v + m. Sản xuất giá trị thặng dư là mục tiêu và động ...

Đọc thêm

Xã hội tri thức

Một điều mới mẻ và phù hợp với mục tiêu của xã hội tri thức hiện đại là tại Đại hội IX, Báo cáo chính trị của Đảng đã đề ra chủ trương xây dựng "xã hội học tập". Tại Đại hội X (năm 2006), Đảng nhấn mạnh tất cả các thành tố quan trọng của xã hội ...

Đọc thêm

Mô hình phân tích xã hội theo lý thuyết xã hội …

suy rộng ra xã hội lớn, xã hội tổng thể. Các nhà lý thuyết xã hội học vi mô đều coi con người là nhân vật chủ thể cấu tạo nên xã hội thông qua các hình thức quan hệ xã hội …

Đọc thêm

Học cách tạo công thức hình khối 9 đơn giản và dễ hiểu

Chủ đề: công thức hình khối 9: Công thức hình khối lớp 9 là một chủ đề hấp dẫn khi học hình học không gian.Các học sinh có thể học được các công thức và tính năng của …

Đọc thêm

Phương thức sản xuất – Wikipedia tiếng Việt

Bằng cách tạo ra lao động thặng dư xã hội trong một hệ thống cụ thể, các giai cấp lao động tái sản xuất liên tục những nền tảng của trật tự xã hội. Khi các lực lượng sản xuất mới hay các quan hệ xã hội mới phát triển đến mức mâu thuẫn với phương thức sản ...

Đọc thêm

TỔNG QUAN TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI 1.1. Hiện tượng của tâm lý xã hội

Download PDF. TỔNG QUAN TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI 1.1. Hiện tượng của tâm lý xã hội Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người (cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động). Tâm …

Đọc thêm

Khối xã hội là gì? Gồm những môn nào? Ngành nào?

1.1 Khối xã hội là gì? Khối xã hội là một khối học thuộc hệ thống giáo dục của Việt Nam, bao gồm các môn liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn. Cụ thể, đó là những môn nghiên cứu về con người, xã hội, văn …

Đọc thêm

Xã hội thông tin – Wikipedia tiếng Việt

Đó là lý do tại sao chúng ta có thể gọi nó là xã hội được lập trình, bởi vì cụm từ này nắm bắt khả năng của nó để tạo ra các mô hình quản lý, sản xuất, tổ chức, phân phối và tiêu thụ, để tất cả các cấp độ chức năng của nó xuất hiện như một sản phẩm ...

Đọc thêm

Vật chất (triết học) – Wikipedia tiếng Việt

Nói chung các nhà triết học cổ đại quan niệm vật chất dưới dạng cảm tính và quy vật chất thành một thực thể cụ thể, ... khoa học phát hiện ra sự tồn tại của ... vận động hoá học, vận động sinh học và vận động xã hội. Quan hệ giữa các hình thức vận động ...

Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Cnxhkh (chương 1-7)

Câu 12: Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước, chức năng Nhà nước xã hội chủ nghĩa được chia thành: A. Chức năng đối nội, chức năng chính trị B. Chức năng đối nội, chức năng đối ngoại C. Chức năng kinh tế, chức năng chính trị …

Đọc thêm

Xã hội hóa giáo dục là gì? Một số quy định xã hội hóa giáo …

Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục 2019 như sau: - Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của …

Đọc thêm

CÁC HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI

CÁC HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI. Ý thức xã hội tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau nhưng những hình thái chủ yếu của ý thức xã hội bao gồm ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức nghệ thuật (hay còn gọi là ý thức thẩm mỹ), ý thức tôn giáo, ý thức ý luận (hay còn gọi là ý ...

Đọc thêm

Chủ nghĩa tư bản – Wikipedia tiếng Việt

Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không loại trừ hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể và đôi khi ở một số nước tư bản chủ nghĩa, tại một số thời điểm tỷ trọng của các hình thức sở hữu này chiếm không nhỏ (hay còn gọi là mô hình kinh tế hỗn ...

Đọc thêm

Công xã nguyên thủy là gì? Sự hình thành, tan rã công xã …

Sự tan rã của công xã nguyên thủy. Việc hình thành nhà nước và pháp luật là một quá trình rất lâu dài. Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới nếu xác định nghiêm ngặt sẽ không bao gồm giai đoạn tiền nhà nhà nước …

Đọc thêm

Vị trí, vị thế, vai trò xã hội

Theo nghĩa này, một người hay một nhóm người có nhiều vị thế do tham gia nhiều khuôn mẫu hành vi, nhiều mối tương tác xã hội. (2) Theo một nghĩa cụ thể, vị trí của một …

Đọc thêm

Đề cương xã hội học

Sự tồn tại của các chuẩn mực xã hội, cả chính thức và không chính thức, là một trong những điều chính mà thông tin hóa ____, hay còn được gọi là một cách để ... Sau 100 năm đã tạo ra một khối của cải vật chất khổng lồ. Từ chính sự biến đổi kinh tế dẫn đến ...

Đọc thêm

Mô hình Thị trấn Sinh khối – Biomass Town

Do đó các dự án về sinh khối ở Đông Nam Á đã bắt đầu giới thiệu mô hình Thị trấn Sinh Khối ra cộng đồng (vốn được khởi đầu ở Nhật Bản) để cao tạo ra một xã hội dựa trên cơ chế tái sinh mới, khá phù hợp cho các nước Đong Nam Á có nguồn tài nguyên sinh ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới