Đề tài Tìm hiểu và thực hiện mô phỏng mạng Manet

Ví dụ về một số giao thức định tuyến theo yêu cầu gồm: Giao thức định tuyến nguồn động DSR (Dynamic Source Routing) Giao thức định tuyến vector khoảng cách theo yêu cầu AODV (Ad hoc On- demand Distance Vector routing) Giao thức định tuyến theo thứ tự tạm thời TORA (Temporally Ordered ...

Đọc thêm

2 Phân loại các giao thức định tuyến mạng MANET

2.2.6 So sánh các giao thức. Bảng 1 so sánh độ phức tạp của các giao thức với các tiêu chuẩn [9,32]: • Độ phức tạp lưu trữ: kích thước lưu trữ mỗi nút cần để lưu các thông tin cần. thiết cho việc định tuyến. • Độ phức tạp thời gian: số các bước cần để thực ...

Đọc thêm

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức …

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP. Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (649.49 KB, 26 trang ) Có bảng cho biết độ nén cần thiết đối với từng môi trường mạng khác nhau: BÀI ...

Đọc thêm

Tai lieu so Truong Dai Hoc Bach Khoa

Luận văn Kỹ thuật. Please use this identifier to cite or link to this item: Title: Nghiên cứu các giao thức định …

Đọc thêm

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN NGUỒN ĐỘNG DSR

Giao thức định tuyến nguồn động DSR (Dynamic Source Routing protocol) là. một giao thức định tuyến đơn giản và hiệu quả được thiết kế sử dụng riêng cho các. node di động trong mạng không dây Ad hoc multi- hop. Sử dụng DSR, mạng sẽ hoàn. toàn tự động tổ chức và tự động ...

Đọc thêm

Một giải pháp cải tiến cơ chế định tuyến DSR dựa trên tác tử di …

Định tuyến theo yêu cầu được đánh giá phù hợp và có ưu điểm trong các mạng MANET, trong đó nổi bật là giao thức DSR, AODV và TORA, giao thức được phân tích, đánh giá ở đây là giao thức định tuyến DSR [3,13]. 2.1. Giao thức DSR (Dynamic Source Routing) Giao thức DSR là giao thức ...

Đọc thêm

BTL mạng máy tính (BKHN): Lập Trình Mô Phỏng Hoạt Động Của Giao Thức

Spanning Tree Protocol (STP) giao thức ngăn chặn lặp vòng, cho phép bridge truyền thơng với để phát vòng lặp vật lý mạng Sau giao thức định rõ thuật tốn mà bridge tạo cấu trúc mạng logic chứa vòng lặp (loop-free) Nói cách khác STP tạo cấu trúc free- loop gồm nhánh nối tồn mạng ...

Đọc thêm

dynamic source routing (dsr) giao thức định tuyến nguồn …

Ở đây ta tìm hiểu chính là cơ chế định tuyến nguồn động không dây (Dynamic Source Routing:DSR) 1 giao thức được sử dụng trong mạng Ad hoc. Cụ thể là tìm hiểu các cơ chế hoạt động của DSR. 2 Chương 1: Tìm hiểu Định tuyến 1.1. Tổng quan định tuyến Định tuyến đơn giản ...

Đọc thêm

Các giao thức định tuyến chính trong mạng MANET

3.3. Các giao thức định tuyến chính trong mạng MANET. Hình 7: Phân loại các giao thức định tuyến trong mạng MANET. 3.3.1. DSDV. DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector Routing) là giao thức chủ ứng dựa trên dựa trên thuật toán Distance vector được xây dựng bởi C.Perkins và P.Bhagwat năm ...

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

CHƢƠNG : CÁC GI O THỨC ỊNH TUYẾN ODV, DSR VÀ OLSR TRONG MANET .1. Giao thức định tuyến cổ điển 2.2. Giao thức định tuyến trong m ng D HOC 2.3. AD HOC ON- DEMAND DISTANCE VECTOR ROUTING (AODV) 2.4. DYNAMIC SOURCE ROUTING (DSR) 2.5. OPTIMIZED LINK STATE ROUTING(OLSR) .6. So sánh các giao thức định …

Đọc thêm

Phân tích hiệu năng mạng MANET sử dụng các giao thức định …

Các giao thức định tuyến phản ứng Trong mạng MANET, hai giao thức định tuyến phản ứng tiêu biểu đã được IETF (The Internet Engineering Task Force) …

Đọc thêm

ĚÁNH GIÁ HIỆU NĔNG CỦA GIAO THỨC AODV, AOMDV …

Nam. Các tham số đánh giá gồm tỷ lệ gửi thành công, phụ tải định tuyến và thời gian trễ trung bình. Kết quả của bài báo chứng minh được tính hiệu quả của quy trình đã đề xuất trong việc đánh giá hiệu nĕng các giao thức định tuyến trên mạng VANET thực tế.

Đọc thêm

HUỲNH THỊ LIÊU NGHIÊN CỨU CÁC GIAO THỨC ĐỊNH …

Giao thức định tuyến DSR . Giao thức DS DV .. So sánh các giao thức định tuyến .. Tiểu kết chƣơng CHƢƠNG MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC GIAO THỨC AODV, DSR …

Đọc thêm

Đánh giá sự tác động của tốc độ di chuyển và tải dữ liệu đối với …

ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA TỐC ĐỘ DI CHUYỂN VÀ TẢI DỮ LIỆU ĐỐI VỚI HIỆU NĂNG ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC. LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH. ... Một Số Giao Thức Định Tuyến Phổ Biến Trong Mạng Ad Hoc ...

Đọc thêm

Giao thức định tuyến LEACH trong WSN | Xemtailieu

nghiên cứu "Giao thức định tuyến LEACH trong WSN". Đặc biệt chú trọng vào. những ưu điểm nổi trội của giao thức LEACH, đồng cũng chỉ ra những nhược điểm. còn tồn tại, từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của giao.

Đọc thêm

TÌM HIỂU MOBILE AD HOC NETWORK (MANET)

TÌM HIỂU MẬT MÃ HỌC VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÁC THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ ... Giao thức DSR giao thức định tuyến đơn giản hiệu quả, thiết kế đặc biệt sử dụng mạng không dây nhiều nút ad-hoc di động Khi sử dụng DSR, mạng hồn tồn tự tổ chức tự cấu hình, khơng đòi hỏi ...

Đọc thêm

Sơ đồ tổng quan quá trình mô phỏng

Trong bộ mô phỏng NS phiên bản 2.34 được sử dụng trong luận văn có bốn giao thức định tuyến AD HOC được cài đặt sẵn là AODV, DSR, DSDV và TORA. Ngoài ra, mã mô phỏng của giao thức OLSR cho NS2 được cung cấp bởi Francisco J. Ros, Ph.D. Student và Pedro M. Ruiz, Ph.D tại địa chỉ ...

Đọc thêm

[PDF]Phân tích hiệu năng mạng MANET sử dụng các giao thức định tuyến

Giải pháp chính để nâng cao hiệu năng mạng MANET là cải tiến các giao thức định tuyến. Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát, thử nghiệm một số giao thức định tuyến tiêu biểu đã được đề xuất cho mạng MANET gồm AODV, DSR, OLSR và DSDV. Dựa trên kết quả thực nghiệm ...

Đọc thêm

Định tuyến là gì?

Định tuyến là quá trình lựa chọn đường dẫn trong bất kỳ mạng nào. Một mạng máy tính được tạo thành từ nhiều máy được gọi là các nút và các đường dẫn hoặc liên kết để kết nối những nút đó. Quá trình giao tiếp giữa hai nút trong một mạng được kết nối với nhau có thể diễn ra thông qua nhiều ...

Đọc thêm

Đánh giá kết quả mô phỏng của giao thức DSR và AODV

Để có cơ sở đánh giá hai giao thức định tuyến DSR, AODV cũng như các thuật toán định tuyến cải tiến được đề xuất trong luận án, tác giả thực hiện đánh giá các kết quả nghiên cứu bằng mô phỏng trên phần mềm OMNeT++, sử dụng mô đun INET-MANET [8] là mô đun đã được thiết kế dành riêng cho việc mô ...

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN GIAO THỨC …

ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO YÊU CẦU ... nghiên cứu cải tiến giao thức DSR, AODV[15][16], chúng tôi tiếp tục đánh giá, phân tích ...

Đọc thêm

Đánh giá ảnh hưởng của nhiễu truyền dẫn đến hiệu năng …

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR); Hà Nội, ngày 9-10/7/2015 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU TRUYỀN DẪN ĐẾN HIỆU NĂNG MẠNG MANET DỰA TRÊN GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THEO YÊU CẦU 1 Lê Hữu Bình1, Võ …

Đọc thêm

Nghiên cứu, so sánh các giao thức định tuyến trong mạng …

2.3. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG VANET 2.3.1. Giao thức định tuyến DSR Hoạt động của giao thức DSR bao gồm hai cơ chế chính: cơ chế tạo thông tin định tuyến (Route Discovery) và cơ chế duy trì thông tin định tuyến (Route Maintanance).

Đọc thêm

Khảo sát thuật toán định tuyến nguồn trong mạng tùy biến …

MÔ HÌNH GIẢI TÍCH XÁC ĐỊNH LỘ việc RREQ tìm tậptừlộnút 3, của trình do chưa nhận định giao thức được ra hoàn toàn tương tự đối với nút 2 và này trước đó, đồng thời do trong bảng định TRÌNH CỦA THUẬT TOÁN DSR tuyến nút hiện 7. tại Bước 1: của Nútnút 3 không ...

Đọc thêm

Tổng quan về giao thức DSR

Giao thức DSR [2] là một giao thức định tuyến đơn giản và hiệu quả đƣợc thiết kế để sử dụng trong các mạng không dây kiểu không cấu trúc có nhiều chặng. Nó cho phép việc tổ chức và cấu hình trên các máy di động trong một mạng có thể diễn ra tự động hoàn toàn ...

Đọc thêm

Giao thức định tuyến mạng

l 2 giao thức đặc trưng: DSR and AODV . Dynamic Source Routing (DSR) l Quá trình hợp tác giữa các nút ... Tìm hiểu các giao thức định tuyến trong MANET l Các nhóm 3 …

Đọc thêm

ứ ể ề ậ ố A WCETT: Giao thức cải thiện hiệu năng mạng di …

cho thấy, giao thức định tuyến MAR-AODV có xác suất nghẽn gói tin nhỏ hơn giao thức AODV gốc. Các công trình còn lại đề xuất các giao thức nhằm giảm độ trễ và tiết kiệm năng lượng dựa trên tác tử di động (xem thêm [12, 13]). Như đã …

Đọc thêm

A_WCETT: Giao thức cải thiện hiệu năng mạng di động tùy …

This paper presents a modification of a well-known routing protocol, namely Ad hoc On-Demand Distance Vector, as a solution to improve the performance of mobile ad hoc networks in 5G. We adapted the mobile agent technology and a novel metric for

Đọc thêm

Một giải pháp cải tiến cơ chế định tuyến DSR dựa trên tác tử di …

Giao thức DSR (Dynamic Source Routing) Giao thức DSR là giao thức định tuyến đơn giản và hiệu quả được thiết kế riêng cho mạng MANET. Nó sử dụng cơ chế …

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU, SO SÁNH CÁC GIAO TH C

2.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG VANET 2.3. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG VANET 2.3.1. Giao thức định tuyến DSR Hoạt động của giao thức DSR bao gồm hai cơ chế chính: cơ chế tạo thông tin định tuyến (Route Discovery) và cơ chế duy trì

Đọc thêm

Thủ Tục Tìm Đường Cơ Bản Của Dsr

Giao thức AODV sử dụng gói tin RREP để trả lời truy vấn đường. Cấu trúc gói RREP được biểu diễn trong Hình 1.7. Một nút tạo gói RREP nếu nó là nút đích hoặc nó có entry biểu diễn đường tới nút đích có giá trị số thứ tự …

Đọc thêm

Một thuật toán cải tiến sử dụng tác tử di động nâng cao hiệu quả giao

Do vậy, việc tích hợp tác tử di động vào điều lớn thì khả năng đáp ứng của các cơ chế định tuyến khiển các giao thức định tuyến trong mạng MANET theo yêu cầu như AODV (Ad hoc On Demand nhằm cải thiện hiệu năng của chúng là điều cần thiết Distance Vector), DSR (Dynamic ...

Đọc thêm

(PDF) Báo cáo đồ án 2

23 Phạm Trần Thanh Long Mobile Ad-hoc Network 2.3.2 Một số giao thức định tuyến Reactive: 2.3.2.1 Giao thức DSR (Dynamic Source Routing) Giao thức DSR là một giao thức định tuyến đơn giản và hiệu quả, được thiết kế đặc biệt sử dụng trong các mạng không dây nhiều nút ad-hoc di động.

Đọc thêm

MANET

. 15 1.2.2 Bài toán định tuyến mạng MANET 17 CHƯƠNG 2: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN MANET 19 2.1 Các kỹ thuật định tuyến MANET 19 2.1.1 Định tuyến L S v àD V 19 2.1.2 Định tuyến chủ ứng và định tuyến phán ứng. MANET- Định …

Đọc thêm

(LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích và thiết kế tăng hiệu năng hệ …

3.3.5 Mô phỏng các giao thức định tuyến DSR nâng cao hiệu năng mạng WLAN. 3.3.5.1 Thông số di chuyển; 3.3.5.2 Thời gian tạm dừng; 3.3.6 Kết quả thu được từ quá trình mô phỏng. 3.3.6.1 Kết quả mô phỏng hiện trạng hiệu năng với hệ thống mạng Wifi trường Cao đẳng Lý Thái Tổ

Đọc thêm

Luận văn: An toàn giao thức định tuyến trong mạng manet, HOT

2.ĐẠi hỌc quỐc gia hÀ nỘi trƯỜng ĐẠi hỌc cÔng nghỆ ngÔ thẾ hẢi anh ĐÁnh giÁ vỀ an toÀn giao thỨc ĐỊnh tuyẾn trong mẠng manet ngành: cÔng nghỆ thÔng tin chuyên ngành: truyền dữ liệu & mạng máy tính mã số: luẬn vĂn thẠc sĨ cÔng nghỆ thÔng tin ngƯỜi hƯỚng dẪn khoa hỌc: pgs. ts. nguyỄn ĐÌnh viỆt hà nội - 2016

Đọc thêm

Đánh giá hiệu năng của các giao thức định tuyến mạng AD …

đánh giá hiệu năng của ba giao thức định tuyến tiêu biểu DSDV, AODV, 20. DSR trên đồ hình 50 nút mạng tham gia kết nối và liên lạc với các nút. khác, với môi trường mô phỏng 670x670m. Các giao thức mô phỏng đều thực hiện …

Đọc thêm

(PDF) MỘT GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CƠ CHẾ ĐỊNH …

Giao thức DSR (Dynamic Source Routing) Giao thức DSR là giao thức định tuyến đơn giản và hiệu quả được thiết kế riêng cho mạng MANET. Nó sử dụng cơ chế định tuyến …

Đọc thêm

Mô phỏng và đánh giá các giao thức định tuyến trong mạng ad …

động của các giao thức định tuyến, do đó trong đồ án này, em đã tập trung nghiên cứu phương thức hoạt động của ba giao thức định tuyến phổ biến của mạng Ad-hoc. Nguyễn Ngọc Anh ĐTTH 2009 5 MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD-HOC TÓM TẮT LUẬN VĂN

Đọc thêm