Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện: Phần 1

Ban hành kèm theo Quyết định này các tài liệu để hướng dẫn các cơ sở y tế triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải y tế gồm: 1. Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện; 2. Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử …

Đọc thêm

Xử lý chất thải trong chăn nuôi gà như thế nào cho hiệu quả?

Xử lý chất thải từ hoạt động chăn nuôi gà bằng hầm biogas là một phương pháp hiệu quả và bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho cả ngành chăn nuôi và môi trường. Hầm biogas là một hệ thống xử lý chất thải sử dụng quá trình phân hủy anaerobic (phân hủy trong môi ...

Đọc thêm

QU¶N Lý CHÊT TH¶I Ch¨n nu«I

trường; Chương 3 - Quản lý khí thải chăn nuôi và chương 4- Sản xuất sạch hơn trong chăn nuôi. PGS.TS. Vũ Đình Tôn biên soạn chương 1 - Quản lý chất thải rắn trong chăn nuôi. PGS. TS. Nguyễn Xuân Trạch biên soạn chương 2- Quản lý nước thải chăn nuôi.

Đọc thêm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đánh giá thủ tục hành chính, Khoản 5 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định "đăng ký, vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm …

Đọc thêm

Lộ trình giảm thiểu ô nhiễm nhựa dùng một lần ở Việt Nam

Phần lớn các loại chất thải nhựa rò rỉ ra sông và biển ở Việt Nam là các đồ nhựa dùng một lần, có giá trị thấp như túi nhựa, hộp đựng thực phẩm và ống hút, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới được công bố hôm nay. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm do những vật dụng bằng nhựa này gây ...

Đọc thêm

(PDF) Đánh giá thực trạng phát sinh và quản lý rác …

Ngân hàng thế giới, "Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp nguy hại - Các phương án và hành động nhằm thực ...

Đọc thêm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ - 2020. Tập thể chỉ đạo: TS. Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ... trên đầu người của các địa phương (2010 - 2019) 27 Bảng 2.5. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại …

Đọc thêm

Công văn 221/BYT-MT 2023 quản lý chất thải y tế trong …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ---------------. Số: 221/BYT-MT. V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023. Kính gửi: Ủy …

Đọc thêm

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Ngày 16/5/207, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD) được quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về ...

Đọc thêm

Luận Văn Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Tại Bệnh Viện

Đối với chất thải lỏng ở bệnh viện được kiểm tra có hệ thống xử lý còn lại 27 TTYT quận, huyện, thị xã chưa có hệ thống xử lý nước thải hiện đại mà chỉ xử lý tại chỗ bằng cloramin B hoặc vôi bột sau đó xả thải ra môi trường. 43/51 phòng khám đa khoa ở 30 ...

Đọc thêm

Đồ án Tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý …

Chất thải từ nhà máy xử lý: Chất thải này có từ hệ thống xử lý nước, nước, nhà máy xử lý chất thải công nghiệp. Thành phần chất thải loại này đa dạng và phụ thuộc vào bản chất của quá trình xử lý. Chất thải này thường là CTR hoặc bùn (nước chiếm 25-95%). 10

Đọc thêm

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải …

1. Thông tư này quy định chi tiết Khoản 6, Khoản 7 Điều 49 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. 2. Thông tư này không điều chỉnh về quản lý chất thải …

Đọc thêm

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến …

Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Đọc thêm

Quản lý chất thải hạt nhân ở Việt Nam

Tất cả các loại chất thải phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân đều phải được thu gom và xử lý an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Có 3 nguyên tắc quản lý an toàn chất thải phóng xạ: (1) Lưu giữ cô lập chờ phân huỷ; (2) Pha loãng và phân tán nhỏ ra; (3) Làm ...

Đọc thêm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022, tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh là 2,9 triệu tấn (gồm 1,6 triệu tấn ở đô thị, 1,3 triệu tấn ở nông thôn) và có tốc độ gia tăng khoảng 5%/năm. Tổng lượng rác thải nhựa được thu gom là 2,4 triệu tấn …

Đọc thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD về Các …

Ngày 01/02/2016,Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng Thuộc lĩnh vực Xây dựng

Đọc thêm

Phân loại chất thải – Wikipedia tiếng Việt

Quản lý rác thải là hành động thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải của con người. Hoạt động này nhằm làm giảm các ảnh hưởng xấu của rác vào môi trường và xã hội. Rác liên quan trực tiếp tới sự phát triển của con người cả về công nghệ và xã hội.

Đọc thêm

Ứng dụng GIS trong công tác quản lý chất thải

Ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường. Xuất phát từ thực tế trên, theo ông Nguyễn Cao Thanh Phi, Ban quản lý Khu liên hiệp xử lý chất thải thành phố, cần thiết phải xây dựng bản đồ số để quản lý lộ trình …

Đọc thêm

Quản lý chất thải rắn đô thị

Hệ thống quản lý vắc xin của Việt Nam đạt cấp độ cao thứ hai trong thang đánh giá của WHO TỌA ĐÀM: Nhìn lại 2021 – Những chuyển hướng chiến lược Quản lý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm: Bất cập và khuyến nghị Quản lý chất thải rắn thông thường: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn Các ...

Đọc thêm

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP

Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn nông nghiệp của một số quốc gia ..... 37 CHƯƠNG 2. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP ... Quản lý chất thải rắn trồng trọt.....63 2.4.2. Quản lý chất thải rắn chăn …

Đọc thêm

Học Thái Lan trong việc vận động tài chính để xử lý chất thải

Thái Lan – đa dạng hình thức thu hút vốn. Vấn đề xử lý chất thải rắn đang được Chính phủ Thái Lan quan tâm hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi nước này đang từng bước tiếp cận và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. …

Đọc thêm

Điều 72. Yêu cầu về quản lý chất thải

Điều 72. Yêu cầu về quản lý chất thải. 1. Yêu cầu chung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định như sau: a) Chất thải phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân ...

Đọc thêm

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI DẠNG …

Mục tiêu của quản l ý chất thải dạng NORM trong quá trình khai thác và chế biến quặng có tính phóng xạ bao gồm: Kiểm soát các chất gây ô nhiễm có tính phóng xạ và không phóng xạ. Đảm bảo sự bền vững về hoá học và l ý học cho bã thải tại cơ sở quản l ý, chôn cất ...

Đọc thêm

Bình luận một số quy định về kiểm soát chất thải nhựa ở Việt …

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về kiểm soát chất thải nhựa ở Việt Nam. Một là, ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần ban hành quy định và tổ chức triển khai hoạt động quản lý chất thải nhựa; bảo đảm sau …

Đọc thêm

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn sinh hoạt chất thải …

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải, nơi công cộng đến các điểm tập kết, trung chuyển. 1. Quy định kỹ thuật về thu gom tại nguồn. a) Phương tiện thu gom CTRSH tại nguồn …

Đọc thêm

Nghiên cứu và ứng dụng một số công nghệ nền tảng 4.0 trong quản lý chất …

Để quản lý CTRĐT trở thành một trong các trụ cột quan trọng của công tác BVMT, cơ quan quản lý, doang nghiệp của Việt Nam cần ứng dụng các công nghệ 4.0 vào từng công đoạn của hoạt động quản lý chất thải (thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế, xử lý) theo hướng ...

Đọc thêm

Quyết định 2541/QĐ-UBND 2021 phê duyệt Đề án Xử lý chất thải …

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". (Có Đề án chi tiết kèm theo). Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành ...

Đọc thêm

Quản lý chất thải – Những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường

Quản lý chất thải – Những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường. Thứ tư - 01/12/2021 08:49. Từ ngày 1/1/2022, nhiều quy định mới về quản lý chất thải theo Luật Bảo vệ môi trường sẽ có hiệu lực. Đó là luật hóa việc …

Đọc thêm

Một số vấn đề pháp lý về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải …

Theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP), tương ứng với từng hoạt động cung ứng dịch vụ chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý CTNH sẽ có những tên gọi khác nhau như: chủ thu gom CTNH ...

Đọc thêm

EU đạt được thỏa thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất …

2 days agoEU đạt được thảo thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chất thải. Ngày 17/11, Ủy ban Châu Âu thông báo Nghị viện và Hội đồng châu Âu đã đạt thỏa thuận về các chuyến hàng chất thải, đảm bảo EU chịu trách nhiệm cao hơn về chất thải của mình và …

Đọc thêm

Cở sở dữ liệu nhiệm vụ KHCN

Vì vậy, quản lý nhà nước nhằm giảm tối đa lượng phát thải khí nhà kính là vô cùng cần thiết. Tóm tắt tiếng anh Climate change is one of the biggest global challenges, taking place more and more seriously, destructive, threatening and devastating the lives …

Đọc thêm

Luận văn: Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, …

Education. Nhận viết luận văn Đại học, thạc sĩ - Zalo: 0917.193.864 Tham khảo bảng giá dịch vụ viết bài tại: vietbaocaothuctap Luận văn thạc sĩ ngành luật: Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới