cnc, Wrocław, obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie, obróbka wielkogabarytowa, obróbka metali, zakład obróbki skrawaniem

  O b r ó b k a   m e c h a n i c z n a

          GANZ Jacek Czyżewski
          Ul. Fabryczna 10
          53-609 Wrocław

Tel. 071 356 52 22
Fax. 071 354 43 05
e-mail: ganz@ganz.org.pl

Nasi partnerzy to:


Jelczańskie Zakłady Usługowe Spółka Jawna

Jelczańskie Zakłady Usługowe Spółka Jawna

PPiUT GODLEWSKI Ryszard Godlewski
 PPiUT GODLEWSKI Ryszard Godlewski
 
 

 

Współpraca sieciowa
 

Mocna pozycja na rynku to dziś wynik nie tylko zaangażowanego kapitału, ale także dostępu do informacji.

Dzięki współpracy sieciowej możliwe jest korzystanie z wiedzy, zasobów i doświadczenia współpracujących organizacji, wzrost zysków, ułatwienie komunikacji i wspólna realizacja projektów i zleceń.

Współpraca sieciowa zorientowana jest na komunikację, wspólne rozwiązywanie problemów i pomoc w spełnianiu oczekiwań klienta.

Partnerstwo organizacji składowych sieci opiera się na wzajemnym zaufaniu, wspólnej ideologii i reputacji.
 
 


 
Świdnicka Rada Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych Naczelnej
Organizacji Technicznej
Świdnicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
            Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
Przedsiębiorstwo wielobranżowe